Praktyki LiveNation zgłoszone do UOKiK i Ministerstwa Kultury

1

Strefa Golden Circle na koncertach LiveNation cały czas pozostaje na tapecie. Przed 2 tygodniami pisaliśmy o tym, że sprawą zainteresował się klub poselski i stowarzyszenie Kukiz’15. Jak podaje Radio Gdańsk, na początku miesiąca sprawa nabrała tempa.

Posłanka Kukiz’15, Elżbieta Zielińska, wysłała do UOKiKu zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk godzących w interesy konsumentów. Zgłoszenie skomentowała na antenie Radia Gdańsk:

To zmienianie umów z klientem już po jej zawarciu. To złamanie praw konsumenckich. Trzeba wyjaśnić tę sprawę oraz pomyśleć o zmianie przepisów, żeby nie dochodziło do takich manipulacji.

Poniżej możecie przeczytać zawiadomienie do UOKiK, w którym poseł powołuje się na artykuł naszej redakcji: „Nowy wymiar absurdu: Wielkość strefy Golden Circle na koncercie Guns N’ Roses to naprawdę przegięcie

W imieniu własnym, w oparciu o art. 100 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: OchrKonk), zawiadamiam o możliwości stosowania przez Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1) OchrKonk, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt 2 OchrKonk tj. naruszenie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji i wnoszę o:

1. Uznanie praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazanie zaniechania jej stosowania; 2. Zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia przez niego oświadczenia informującego o stosowaniu przez niego praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, na stronie internetowej https://www.livenation.pl/ widocznego po wywołaniu strony, bez konieczności przeszukiwania jej zawartości, dostępnego dla osób odwiedzających stronę przez okres 30 dni;
3. Nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w trybie art. 106 OchrKonk.

W przypadku zaprzestania przez przedsiębiorcę stosowania ww. praktyki wnoszę o:

4. Uznanie praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzenie zaniechania jej stosowania;
5. Zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia przez niego wyżej wskazanego w punkcie 2. oświadczenia, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 4 OchrKonk.

Uzasadnienie

Live Nation Sp. z o. o., jako przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 OchrKonk, za pośrednictwem strony internetowej https://www.livenation.pl/ zawiera umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedaje w ten sposób bilety na koncerty muzyczne, w tym na koncert zespołu muzycznego Depeche Mode, który odbędzie się w 2018 r.

Zdaniem Zawiadamiającego praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest sposób w jaki Organizator w toku sprzedaży zmienia wielkość stref biletowych, co znacząco wpływa na cenę biletów dla konsumentów. Przykładem takiej praktyki jest zmiana wielkości stref biletowych w toku sprzedaży biletów na Depeche Mode. Początkowo strefa Golden Circle na planie widowni obejmowała niewielką, ograniczoną liczbę biletów tuż przed sceną, na której ma odbyć się koncert brytyjskiej grupy muzycznej. Organizator, gdy dostrzegł duży popyt w trakcie trwania sprzedaży na limitową liczbę biletów diametralnie zmienił wielkość strefy, zwiększając ją, co wpłynęło na podwyższone ceny biletów oraz mniejszy komfort dla uczestników zbliżającego się koncertu. Organizator w żaden sposób przy zakupie biletów czy też na swojej stronie internetowej nie informuje o zasadach zmian wielkości stref. Organizator koncertu powinien zapewnić uczestnikom dostęp do wszelkich informacji ułatwiających podjęcie decyzji, przede wszystkim dotyczących warunków świadczenia usługi. Zgodnie z prawem, w przypadku zmiany istotnych warunków umowy konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od niej i zwrotu pieniędzy proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę.

Dodatkowo należy zauważyć, że sytuacja ze zmianą wielkości strefo biletowych nie była jednostkowa. Uczestnicy koncertu innej dużej gwiazdy – Guns’n Roses, który odbył się na stadionie w Gdańsku również alarmowali, że doszło do podbnej sytuacji. Problem został opisany na jednym z portali zajmujących się muzyką rockową: http://deathmagnetic.pl/naszym-zdaniem/nowy-wymiar-absurdu-golden-circle-na-koncercie-guns-n-roses-to-naprawde-przegiecie/

Nieuczciwą działalność względem konsumentów stosowaną m.in. Live Nation Sp. z o. o. dostrzegł już UOKIK w Raporcie z kontroli wzorców umów stosowanych przez organizatorów imprez masowych opracowanego w grudniu 2008 r.

Na poparcie powyższych zarzutów w załączeniu zamieszczam ilustrację przedstawiającą historię zmian wielkości strefy Golden Circle w trakcie sprzedaży biletów.

Elżbieta Zielińska
Poseł na Sejm RP

Dodatkowo sprawa trafiła również do ministra kultury, Piotra Glińskiego. Elżbieta Zielińska poprosiła ministra o ustosunkowanie się do tej sprawy oraz odpowiedź czy podobne sprawy były w ostatnim czasie zgłoszone… a takie z pewnością były – pisaliśmy o nich TUTAJ.

Od autora bloga Maltreting.pl, który przygotował wzór reklamacji i zawiadomień do UOKiK i rzeczników konsumenta w sprawie koncertu Guns N’Roses, uzyskaliśmy informację, że w tych przypadkach, o których on wie, Ticketmaster odrzucił reklamacje dotyczące rozmiarów Golden Circle na koncercie GN’R.

W odpowiedzi na reklamację Ticketmaster wskazywał jedynie ogólnikowo, że mapka ma „charakter poglądowy”, a „w przypadku niektórych wydarzeń […] układ i położenie poszczególnych miejsc może ulec zmianie”. Tę argumentację niedawno podważyła jednak… sama grupa Live Nation, przy okazji sprzedaży biletów na gdański koncert Depeche Mode. Wielkość Golden Circle na mapce stopniowo rosła wtedy w trakcie sprzedaży. Jeśli rzeczywiście mapka miała charakter poglądowy i kupujący nie powinni sugerować się wielkością poszczególnych sektorów, to po co Live Nation w ogóle trudziło się, by powiększać Golden Circle na mapce? Skoro takie zmiany zostały naniesione, to jak widać rozmiar jednak ma znaczenie i samo Live Nation zdaje sobie z tego sprawę.

– powiedział nam bloger, który ponownie pracuje z kancelariami prawnymi nad kolejnym materiałem.

Sprawę biletów Golden Circle skomentował również Dawid Burczyk, rzecznik gdańskiego Klubu Młodych Kukiz’15:

Naszym zdaniem to działanie na szkodę konsumenta. Klienci, którzy płacą nawet 200 zł więcej, żeby uzyskać określoną usługę, czyli miejsce blisko sceny, aby lepiej zobaczyć artystę, po ostatecznym rozszerzeniu strefy dostają miejsce w środku płyty. Można to potraktować za utratę usługi, za którą klienci płacą duże pieniądze.

Szanowny Panie Ministrze,

powzięłam wiadomość o niepokojącej działalności organizatora sprzedaży biletów na koncerty zespołu muzycznego Depeche Mode w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Niepokojącym zachowaniem jest fakt, iż Organizator zmienia wielkość stref, co znacząco wpływa na cenę biletów dla konsumentów. Początkowo strefa Golden Circle na planie widowni obejmowała niewielką, ograniczoną liczbę biletów tuż przed sceną, na której ma odbyć się koncert brytyjskiej grupy muzycznej. Organizator, gdy dostrzegł duży popyt w trakcie trwania sprzedaży na limitową liczbę biletów diametralnie zmienił wielkość strefy, zwiększając ją, co wpłynęło na podwyższone ceny biletów oraz mniejszy komfort dla uczestników zbliżającego się koncertu.

W związku z zaistniałymi manipulacjami organizatora sprzedaży biletów i nie powiadamia konsumentów o zmianach w warunkach sprzedaży biletów, zastosowanie ma art. 385(3) Kodeksu cywilnego. Niepokojące jest również naruszenie przez organizatora obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Na stronie internetowej organizatora brakuje ogólnodostępnej informacji na temat możliwości zmiany warunków umowy odnośnie powyższego problemu, co pozwala na stwierdzenie iż przedsiębiorca ten dopuszcza się nieuczciwych praktyk. Art. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w brzmieniu: “Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”, potwierdza zauważone nieprawidłowości.

Sprawa ta powoduje zaniepokojenie wśród konsumentów, którzy chcą wspierać rozwój kultury poprzez swój czynny udział w wydarzeniu kulturalnym oraz żądają ochrony przed nieuczciwymi i niezgodnymi z prawem praktykami przedsiębiorców. Już w opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów artykule zamieszczonym na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały dostrzeżone niekorzystne dla kupujących bilet na koncert zbyt szerokie uprawnienia organizatora imprezy do dokonania zmian dotyczących przebiegu imprezy, łącznie z jej odwołaniem, usunięciem uczestników, zmianą miejsc czy sektorów. Problem ten dotyczy nie tylko jednego organizowanego koncertu muzycznego w RP, a stało się to nieuczciwą praktyką wśród organizatorów wydarzeń kulturalnych.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jak Ministerstwo odnosi się do powyższego problemu?
2. Czy Ministerstwo dostawało już zgłoszenia odnośnie do tego problemu, jeżeli tak, to czego te zgłoszenia dotyczyły?
3. Czy i kiedy możemy spodziewać się działań w tym temacie ze strony Ministerstwa?
4. Czy jest szansa na powstanie przepisów ściśle regulujących kiedy, w jakich przypadkach i na jakich zasadach organizator wydarzenia kulturalnego może zgodnie z prawem zmienić warunki umowy, które miałyby za zadanie chronić konsumenta?

Z wyrazami szacunku,

Poseł Zielińska Elżbieta

Po kilku godzinach od opublikowania artykułu na stronie internetowej Radia Gdańsk ustosunkowało się do niego LiveNation:

„Każda osoba, która kupiła bilet na koncert i chce dokonać jego wymiany powinna kontaktować się z naszym biurem lub biurem firmy Ticketmaster. Prosimy o kontakt w takich sprawach pod adresem info@livenation.pl
Mapa jest jedynie mapą poglądową i odzwierciedla ogólny rozkład miejsc w obiekcie”.

Cały czas będziemy dla Was monitorować sytuację. Jak się okazuje, warto zawalczyć o swoje prawa!

Udostępnij to

O autorze

Piotr Wasilewski

Księżyc milczy piotrek665

  • majkel

    Pieknie! Trzymam kciuki żeby wreszcie ktoś zrobił z tym porządek!