Manifest Kultury Niepodległej

1

Niepodległy kraj zasługuje na niepodległą kulturę. Wszystkim, którym ta idea jest bliska, mówimy: bądźcie z nami!

Nie sposób się nie zgodzić… Oddajmy zatem głos Kulturze Niepodległej:

W imieniu środowisk twórczych, animatorów, edukatorów i wszystkich, którym bliska jest przyszłość polskiej kultury, żądamy:

1. Powołania mocą ustawy Obywatelskiej Rady Kultury, składającej się z przedstawicieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski, wybieranych w sposób otwarty, jawny i przejrzysty. Zadaniem Rady będzie opiniowanie polityki kulturalnej i działalności edukacyjnej państwa.
2. Przyjęcia zasady pozytywnej rekomendacji Obywatelskiej Rady Kultury dla kandydatów na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Stworzenia na szczeblu samorządowym obywatelskiego mechanizmu finansowania i dystrybucji środków na kulturę, na wzór organizacji pożytku publicznego i budżetów partycypacyjnych.
4. Zwiększenia rzeczywistego dostępu do kultury dla każdego bez względu na status społeczny i ekonomiczny czy miejsce zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów i grup wykluczonych.
5. Przywrócenia edukacji kulturowej w powszechnym systemie nauczania rozumianej nie tylko jako przybliżanie dziedzictwa, ale również nauki uczestnictwa w kulturze współczesnej.
6. Przywrócenia misyjności mediów publicznych, co rozumiemy jako zaspokajanie, ale i kształtowanie potrzeb kulturalnych otwartego, nowoczesnego społeczeństwa, zgodnie z Obywatelskim Paktem na rzecz Mediów Publicznych.
7. Zagwarantowania autonomii i niezależności instytucji kultury, publicznych i niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystego sposobu powoływania ich władz, zasad finansowania i oceny programów.
8. Wprowadzenia zakazu stosowania cenzury w jakiejkolwiek formie: instytucjonalnej, prewencyjnej, ekonomicznej, prawnej, represyjnej, wewnętrznej, politycznej, wyznaniowej lub ideologicznej.

Dołącz do nas!

zrób sobie #selfie z #kulturaniepodlegla

Nasza tożsamość zbudowana jest na kulturalnym dziedzictwie – dziś to my tworzymy dziedzictwo dla naszych dzieci i wnuków. Trzeba zadbać, żeby powstawało w jak największej różnorodności głosów, form i poglądów.

Złóż swój #podpis na http://kulturaniepodlegla.pl

Zapytacie dlaczego ten ruch społeczny nas zainteresował…? Otóż dlatego, że w ostatnim czasie wydarzyło się wiele niedobrego w branży muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej najmocniejszych odmian. Właściciel Klubu B90 ostatnio w taki sposób relacjonował na swoim profilu Facebook sprawy dotyczące jego działalności:

Prokurator: ale dlaczego nie chce się Pani przyznać? Zrobimy grzywnę i będzie po sprawie. 
Oskarżona: bo nie popełniłam przestępstwa

To fragment wczorajszego przesłuchania mojej małżonki w związku z tym, że prowadzimy w stoczni nielegalną działalność gospodarczą. Coś w stylu lat 70-tych. Pani prokurator na zlecenie swoich mocodawców realizuje plan udupienia nas. Za co? Za niewierność władzy. To się dzieje naprawdę!

ps. Dziś Śniadek wmawia ludziom, że Kaczyński obalił komunę, a jutro Kaczyński wmówi nam, że Szymborska była agentką i w dodatku była mężczyzną…

Ludzie, a zwłaszcza młodzież, zacznijcie się budzić, czeka nas najważniejszy czas…

Poza właścicielem B90 tłumaczyć się prokuraturze muszą również Adam Nergal Darski oraz Marek „Prezes” Laskowski. Powodem jest plakat zeszłorocznej trasy koncertowej Behemotha – Rzeczpospolita Niewierna. Rozchodzi się natomiast o to, czy orzeł (a może po prostu biały ptak) bez korony należy interpretować jako godło Polski czy też nie? Pierwszy z wymienionych jest w tej sprawie oskarżonym, natomiast organizator koncertu w Progresji został wezwany w sprawie na świadka (tutaj jego oświadczenie). Odpowiedź Nergala przeczytacie natomiast poniżej.

rzeczpospolita niewierna

Jeżeli czujesz, że powyższe postulaty są Ci bliskie, dołącz do ruchu: #KulturaNiepodległa. 

Nasza redakcja przyłącza się do tezy przedstawionej w filmie otwierającej ten artykuł: Będziemy walczyć o polską kulturę: w Internecie. Bądźcie z nami!

Manifest Kultury Niepodległej

Udostępnij to

O autorze

Piotr Wasilewski

Księżyc milczy piotrek665

  • majkel

    Ciekawe kiedy powstanie krajowy rejestr zespołów zakazanych oraz treści nieodpowiednich. Taki zapisany w ustawie i w którym pojawią się hasła tylu „sztuka nie zawierająca treści chrześcijańskich nie może być przedstawiana publicznie”.